Mitä yrityksen tiedonhallinta on?

Mitä laajempi ja rikkaampi data-arkkitehtuuri, sitä oleellisempaa usein on panostaa ns. master-tiedon hallintaan (Master Data Management). Yksi esimerkki on rakentaa Asiakas-master, jolloin kaikista asiakastietoihin liittyvistä järjestelmistä ja sovelluksista (esim. logistiikka, laskutus, CRM, call center) koostetaan yksi totuus hyödynnettäväksi kulloiseenkin asiakkaaseen liittyvässä raportoinnissa ja analytiikassa. Tällöin kaikissa dataa hyödyntävissä rooleissa saadaan käyttöön kokonaisvaltaisempi kuva asiakkaan ja toimittajan välisestä suhteesta, ja voidaan huomioida esimerkiksi yhteydenotoissa asiakkaalle ajankohtaiset haasteet ja niiden ratkaisut.

Aiemmin, yritykset saattoivat lähteä tavoittelemaan MDM-toteutusta panostamatta riittävästi datan laatuun (Data Quality) tai ylläpitoon (Data Governance). Kun erilaiset koneoppimisen ja tekoälyn sovellukset ovat tavoittaneet yhä uusia toimialoja, datan laadulle osataan nykyään onneksi antaa sille kuuluva arvo. InfoBuildin asiantuntijat auttavat päivittäin asiakkaitamme hallitsemaan dataa ja parantamaan sen eheyttä aina datan luku- ja kirjoitusyhteyksien tasolta sen julkaisukanavaan saakka, missä Information Buildersin kehittämän alustan laajat kyvykkyydet auttavat merkittävästi:

Moderni datanhallinta edellyttää rutiiniluonteisten prosessien siirtomahdollisuutta ihmisten hartioilta erilaisten moottoreiden päälle, jolloin datan hallintaan liittyvät kokonaiskustannukset saadaan paremmin hallintaan. Alustaratkaisumme auttaa asiakkaitamme paitsi yhdenmukaistamaan eri teknologioiden välisten yhteyksien hallintaa, myös yksinkertaistamaan sekä haluttaessa automatisoimaan datan prosessointia, liiketoiminnan kanssa määritettyjen säännöstöjen pohjalta.

Olennaista kokonaisuudessa on, että ratkaisuvalinnat ja -kehitys pohjautuvat haluttuihin ydintoimintoihin ja niiden tukemiseen ns. palvelulähtöisenä arkkitehtuurina (Service-Oriented Architecture, SOA).

Mitä InfoBuild tarjoaa?

 • Yksinkertaisempia tapoja yhdistää eri teknologioissa sijaitsevaa dataa
  • Järjestelmien väliset kaksisuuntaiset ETL-integraatiot
  • Datayhteyksien vapauttaminen yksittäisten järjestelmien välisistä riippuvuuksista
 • Mahdollisuuden jatkuvaan datan laadun hallintaan
  • Liiketoimintasäännöt nopeasti käyttöön
  • Ei sitoutumistarvetta pitkiin konsulttiprojekteihin
  • Datan luotettavuutta ei tarvitse laskea päivissä edellisestä kerrasta
  • Helppolukuiset raportit laadun kehityksestä myös liiketoiminnalle
 • Avun Master Datan luontiin ja hallintaan
  • ”Golden Record”, ”Single Source of Truth”, ”Customer 360”; ilman
  • Valmiilla komponenteilla, aina datan laatu huomioiden
  • Nopeasti hyödynnettäviin, helposti jatkokehitettävissä

Haluatteko tekin olla tulevaisuudessa vähemmän riippuvaisia eri koodikielten asiantuntijakonsulteista?

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja »