Liiketoiminta-analytiikan järjestelmät ja -palvelut

Business Intelligence -järjestelmät ja liiketoiminta-analytiikka antavat yrityksille mahdollisuuden tarjota yritykselle ja sen sidosryhmille kyvyn syventää käsitystään organisaation liiketoiminnasta ja operaatioista. Business Intelligence -järjestelmät mahdollistavat hajautettujen tietolähteiden integroinnin yhdeksi yksittäiseksi ja yhteneväiseksi pohjaksi reaaliaikaista raportointia ja yksityiskohtaista analysointia varten. Liiketoiminta-analytiikan palveluja voidaan tarjota kenelle tahansa – asiakkaille, kumppaneille, työntekijöille, päätöksentekijöille ja analyytikoille.

WebFOCUS on erittäin turvallinen ja joustava liiketoiminta-analytiikan ratkaisu, joka tarjoaa laajat toiminnallisuudet ja mahdollistaa minkä tahansa tiedon hyödyntämisen, sen muuntamisen hyödylliseen muotoon ja jakamisen käyttökelpoisessa muodossa paljon laajemman ja hajautetumman käyttäjäkunnan ulottuville.

InfoBuild tarjoaa myös kattavat liiketoiminta-analytiikka ja Business Intelligence -konsultointipalvelut. Kokemuksemme avulla asiakkaamme saavat parhaimman hyödyn investoinnistansa.
Liiketoiminta-analytiikka Webfocus-ohjelmistolla

Liiketoiminta-analytiikka –teknologiat

Business Intelligence (BI) -teknologia ei tarkoita vain raporttien luomista tietovarastoista, vaan myös sitä, että yrityksille annetaan välineet helpottamaan liiketoiminnan päätöksentekoa. Parhaat ratkaisut mahdollistavat kaikille käyttäjille pääsyn yritysinformaatioon ja tämän tiedon raportointiin ja liiketoiminnan analysointiin tehokkaalla ja intuitiivisella tavalla. Kyse on turvallisen ja yksinkertaisen pääsyn antamista oikeaan informaatioon suurelle määrälle ihmisiä; johtajille, analyytikoille, asiakkaille, kumppaneille ja kelle tahansa muulle, jotta he voivat tehdä todella asiantuntevia liiketoiminnan päätöksiä. WebFOCUSin joustavuuden ja skaalatutuvuuden ansiosta raportteja voidaan jakaa monipuolisissa formaateissa käyttäjille niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolellakin. Yritykset voivat näin tehostaa operatiivisen toimintansa tuottavuutta ja suorituskykyä samalla, kun vastaavat sidosryhmien alati kasvavaan tiedon tarpeeseen.

Business Intelligence –työkalut

Business intelligence (BI) -työkalut antavat yritykselle kyvyn helpottaa liiketoiminnan päätöksentekoa. Business Intelligence -työkalut mahdollistavat yrityksen jokaisen käyttäjän pääsyn yrityksen sisäiseen tietoon sekä antavat heille mahdollisuuden raportoida ja analysoida kriittistä tietoa tehokkaalla ja intuitiivisella tavalla. Kyse ei ole pelkästään raporttien kokoamisesta tietovarastosta, vaan siitä, että johdolle, analyytikoille, asiakkaille, partnereille ja kaikille muillekin tarjotaan turvallinen ja helppo pääsy oikeaan informaatioon, jotta he voivat tehdä parempia päätöksiä. Parhaat Business Intelligence -työkalut mahdollistavat sen, että työntekijät parantavat tuottavuuttaan säilyttäen samalla riippumattomuutensa.

WebFOCUS vähentää Business Intelligence -sovellusten kehittämiseen tarvittavia investointeja ja on näin ollen sekä aika-, että kustannustehokas. Se tarjoaa samalla tehokkaan, skaalautuvan ja koko organisaation kattavan raportoinnin ja analysoinnin.

Parhaat Business Intelligence -työkalut antavat yrityksellesi keinot mm.:

  • Kyselyiden käsittelyyn nopealla, älykkäällä ja tehokkaalla tavalla
  • Työntekijöillesi kyvyn vastata nopeammin ja tehokkaammin yrityksesi muuttuviin olosuhteisiin
  • Suurimman voimavarasi – informaation – sisällyttämiseen yrityksesi päivittäiseen toimintaan
  • Jalostamattoman tiedon muuntamiseen intuitiivisiksi ja kattaviksi yritysraporteiksi nopeasti ja helposti
  • Parantaa raportointijärjestelmiä parantamiseen sisällyttämällä niihin tapahtumienhallintaa sekä tietojen ylläpitoon ja päivittämiseen tarvittavia ominaisuuksia

WebFOCUS antaa yrityksille mahdollisuuden minkä tahansa tiedon muuntamiseen hyödylliseen muotoon ja sen jakamisen käyttäjille minne, milloin ja miten he sen haluavat.

InfoBuild Oy – Ota yhteyttä!