Datan hallinnointi eli Data Governance

Datan laatuun, Master Dataan ja datamigraatioon liittyvät projektit lisääntyvät datan määrän kasvun myötä. Näiden projektien lisääntyessä tarvitaan datan hallinnointia (Data Governance), jolla varmistetaan, että projektit vastaavat yrityksen tarpeisiin ja toimivat yhteen. Termin ”Data Governance” alle sijoittuu erilaisia tapoja huolehtia datan laadusta ja hallita dataa, liiketoimintaprosesseja ja riskejä. Tavoitteena on varmistaa, että data palvelee liiketoimintaa kestävällä tavalla. Yhden määritelmän mukaan Data Governance on ”ihmisten, prosessien ja teknologioiden muodollista järjestelyä, jolla organisaatio pystyy hyödyntämään dataa yrityksen todellisena voimavarana ja vahvuutena.”

Omni-Gen -ratkaisu

Information Buildersin Omni-Gen -ratkaisu mahdollistaa malli-lähtöisen tiedonhallinnan, puhdistuksen ja sovellusten integroinnin. Omni-Genin avulla liiketoiminta ja tietohallinto työskentelevät tehokkaasti yhdessä mallien ja puhdistussuunnitelmien määrittelyssä ja käyttöönotossa. Tämä nopeuttaa työvaiheiden kulkua ja keskinäinen viestintä sekä tulokset paranevat.

Master data management (MDM), Data Governance, tiedon laatu ja varastointi sekä muut monimutkaiset tiedonhallinnan projektit ovat perinteisesti koettu aikaa ja resursseja vieviksi, joten usein yritykset ovat välttäneet niitä. Usein tällaisten näkemysten takana on vaikeus osoittaa MDM-projektin arvo organisaatiolle, koska niistä tulee nopeasti kömpelöitä ja ne kestävät ennakoitua kauemmin.

Information Buildersin Omni-Gen vastaa näihin ongelmiin lähtemällä liiketoiminnan vaatimuksista ja tuottamalla niiden pohjalta suuren osan projektin implementointiin tarvittavista komponenteista. Koska liiketoiminnan vaatimukset kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti, komponentit ovat ennemminkin uudelleen generoituja kuin uudelleen koodattuja. Tämän ansiosta vaatimusten kerääminen, eritteleminen, kehittäminen ja testaaminen voidaan suorittaa yksinkertaisemmin, aikaa ja rahaa säästäen laadusta ja suorituskyvystä tinkimättä. MDM:n tuomat merkittävät liiketoimintahyödyt ovat organisaatioiden saavutettavissa murto-osalla aiemmasta ajankäytöstä ja kustannuksista.

Omni-Genin tärkein lisäarvo on yhteistyö liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä. Hyödyntämällä liiketoimintaihmisten ymmärrystä datasta ja siitä, mitä he informaatioltaan haluavat, ratkaisulla voidaan tukea iteratiivista ja ketterää prosessia, joka jalostaa jatkuvasti heidän tarvitsemiaan tietovarastomalleja tai master record -määritelmiä. Tehokkuuden ja ajansäästön lisäksi Omni-Gen eliminoi tyypillisen taulukkolaskenta-pohjaisen vuorovaikutuksen mallien ja puhdistussääntöjen suunnittelun aikana.

Omni-Genin hyödyt:

  • Teknisen monimutkaisuuden väheneminen: Omni-Gen tarjoaa kaiken integraatiosta, tiedon laadusta (Data Quality), kunnostamisesta, hallinnasta (Data Governance) ja muusta sovelluksen ylläpitoon tarvittavasta teknologiasta vähentäen samalla näihin tarvittavia useita eri työkaluja, taitoja ja sovellustoimittajia.
  • Luottaa mallien määrittelyyn koodauksen sijaan: Koska Omni-Gen tuottaa suurimman osan tarvittavista tiedonhallinnan toimenpiteistä, kehittäjät käyttäjät vähemmän aikaa koodaamiseen ja voivat keskittää resurssinsa sääntöjen määrittelyyn ja tarvittavien komponenttien säätämiseen.
  • Pienten ja keskisuurten yritysten, divisioonien ja osastojen tason MDM: Pienentyneillä riskeillä ja nopeammalla ajankäytöllä Omni-Gen mahdollistaa myös pienempien yritysten tai yksittäisten osastojen MDM-hankkeet, jotka ovat perinteisesti olleet näiden tahojen saavuttamattomissa.

”Yhdenkään organisaation ei tulisi menettää MDM:n ja tiedon hallinnan tarjoamia hyötyjä” sanoo Gerald Cohen, Information Buildersin CEO. ”Suunnittelimme Omni-Genin varmistamaan, että asiakkaamme pystyvät poistamaan esteet, jotka ovat perinteisesti estäneet heitä aloittamasta näitä projekteja. Yhtenäinen ratkaisu luo puitteet entistä ketterämmälle ja tehokkaammalle tiedonhallinnan elinkaarelle, jonka avulla yritykset voivat hyötyä tiedon masteroinnin projekteista nopeammin vähentäen samalla riskejä ja maksimoimalla resurssit. Beta-vaiheen käyttäjät ovat nähneet MDM-projektien etenevän puolentoista vuoden sijaan kuudessa kuukaudessa ja odotamme, että pääsemme auttamaan useampia yrityksiä ymmärtämään tämän ja muut merkittävät liiketoiminnan parannukset.”

Omni-Genistä on tarjolla seuraavat versiot: Omni-Gen Integration Edition, Omni-Gen Data Quality Edition ja Omni-Gen Master Data Management Edition.

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!