Data-analytiikan työkalut ja ohjelmistot

Data-analytiikka -työkaluja ja -ohjelmistoja käytetään tyypillisesti lajittelemaan yritysdataa, jotta kaavamaisten tapahtumien tunnistaminen ja erilaisten syy- ja seuraussuhteiden osoittaminen olisi mahdollista. Kuten myös ”data mining” -toiminnassa, data-analytiikan tekniikat ovat hyödyllisiä käytännöllisesti katsoen kaikilla liiketoiminnan alueilla, joilla halutaan saavuttaa parempi ymmärrys itse liiketoiminnan, sen toimialan ja asiakaskannan trendeistä.

Information Builders created a reporting infrastructure that can scale to support one million users.
– U.S. Bank

Data-analytiikka WebFOCUS-ratkaisuilla

WebFOCUS yhdistää kaiken kysely-, raportointi-, ja OLAP-työkalujen toiminnallisuuden yhdeksi vahvaksi ratkaisuksi. Liiketoiminnan asiantuntijat ja analyytikot voivat suorittaa analyyseja, paloitella ja taulukoida dataa, sekä nähdä liiketoiminnan prosessit uudella ja visuaalisella tavalla. WebFOCUS sulauttaa tiedon osaksi yrityskulttuuria mahdollistamalla ad hoc- ja parametripohjaisten raportoinnin ottamisen oleelliseksi osaksi yrityksen omia prosesseja. Kaikille tiedon tarvitsijoille annetaan mahdollisuus vastaanottaa ja hakea tietoa missä tahansa formaatissa, sekä suorittaa tietoanalyyseja käyttäen mitä tahansa välinettä tai järjestelmää, jota he käyttävät päivittäin työtehtävissään.

WebFOCUS data-analytiikka -ratkaisuihin sisäänrakennetut OLAP-ominaisuudet (On-Line Analytical Processing) tarjoavat käyttäjille lähes rajattoman määrän keinoja tiedon analysointiin. Laajimpiinkin analyyttisiin tarpeisiin voidaan löytää ratkaisut, sillä järjestelmän kehittäjät voivat luoda minkä tahansa raportin kehittyneillä data-analyysi-toiminnallisuuksilla, jolloin itsenäiskäyttäjät voivat olla dynaamisella tavalla vuorovaikutuksessa raportin informaation kanssa. WebFOCUS myös mahdollistaa Excel- ja Excel Pivot -taulukoiden dynaamisen luomisen, jotta tottuneet Excel-käyttäjät voivat analysoida aineistoaan työkalulla, jonka käytön tuntevat jo ennestään.

Data-analytiikka Infobuild Oy:n ratkaisuilla

WebFOCUS yhdistää eri työkalut

WebFOCUS yhdistää kaiken kysely-, raportointi-, ja OLAP-työkalujen toiminnallisuuden yhdeksi vahvaksi ratkaisuksi. Liiketoiminnan asiantuntijat ja analyytikot voivat suorittaa analyyseja, paloitella ja taulukoida dataa, sekä nähdä liiketoiminnan prosessit uudella ja visuaalisella tavalla.

WebFOCUS sulauttaa tiedon osaksi yrityskulttuuria mahdollistamalla ad hoc- ja parametripohjaisten raportoinnin ottamisen oleelliseksi osaksi yrityksen omia prosesseja. WebFOCUS ad hoc -raportointi ja OLAP ominaisuudet tarjoavat käyttäjille lähes rajattoman määrän keinoja tiedon analysointiin. Laajimpiinkin analyyttisiin tarpeisiin voidaan löytää ratkaisut, sillä järjestelmän kehittäjät voivat luoda minkä tahansa raportin kehittyneillä data-analyysi-toiminnallisuuksilla siten, että itsenäiskäyttäjät voivat olla dynaamisella tavalla vuorovaikutuksessa raportin informaation kanssa.

WebFOCUS myös mahdollistaa Excel- ja Excel Pivot -taulukoiden dynaamisen luomisen, jotta tottuneet Excel-käyttäjät voivat analysoida aineistoaan työkalulla, jonka käytön tuntevat jo ennestään. WebFOCUS myös vie Exceliin raporttien muotoilu-, porautumis- (drill down) ja kaavaominaisuudet, jotta Excel-jatkotyöstäminen olisi entistä helpompaa.

Käyttäjät voivat luoda omia ad hoc – kyselyjä mistä tahansa aineistosta käyttämällä ainoastaan selainta – tietotarpeisiin voidaan saada vastaukset nopeasti ja tehokkaasti. WebFOCUS-ratkaisuiden intuitiivisten, graafisten drag-and-drop – käyttöliittymien avulla kaiken tasoiset itsenäiskäyttäjät voivat nopeasti valita esim. vaadittavat sarakkeet ja määritellä lajittelutavat raportteihinsa.

Data-analytiikka – Ota yhteyttä!