Business Intelligencen tietolähteet ja integrointi

 Vaikka raportit, mittaristot ja käyttöliittymät ovat olennainen ja näkyvin osa Business Intelligence -arkkitehtuuria, usein suurin työ tehdään taustalla. WebFOCUSin integraatiomahdollisuuksien avulla saat minkä tahansa aineiston käyttöösi saumattomasti. Pääset suoraan kiinni miltei mihin tahansa yrityksesi tietolähteeseen. Lisäksi ETL-välineen avulla voit luoda optimoituja data marteja ja tietovarastoja.

Data-adapterit

Data-adapterit tuovat ratkaisuihin optimaalisen suorituskyvyn, sillä niiden avulla tietolähteiden teho ja WebFOCUS-raportointipalvelimen teho voidaan yhdistää. Yli 300 data- ja sovellusadapterin avulla yrityksesi tiedot ovat käytettävissä oikea-aikaisesti, oli sitten tarve reaaliaikaiseen tapahtumapohjaiseen raportointiin tai tietovarastojen summatuista tiedoista tehtyyn raportointiin. WebFOCUSin metatieto-kerroksen avulla voit kuvata minkä tahansa tietolähteen käytettäväksi ETL-prosesseissa, raportoinnissa ja analysoinnissa.

Prosessilähtöinen Business Intelligence

ESB (Enterprice Service Bus) -ratkaisuillamme operatiivisten prosessien rakentaminen ja hallinta sekä Business Intelligence -hyödyt yhdistyvät. Voit yhdistää päätöksenteon, tietojen visualisoinnin, analyysimahdollisuudet ja raportoinnin suoraan prosesseihisi. Voit validoida ja testata prosessejasi paremmin ja saada reaaliaikaista analytiikkaa prosessien tueksi, jotta tapahtumiin voitaisiin vastata yhä paremmin ja kohdennetummin. Haluaisitko saada tietoa yrityksesi monimutkaisten liiketoimintaprosessien reaaliaikaisesta tilasta? Prosessilähtöinen BI mahdollistaa välittömän reagoinnin ja proaktiivisen ennakoinnin ja siten suurten säästöjen syntymisen paremmin kuin pelkkä automaatio tai perustason toiminnan seuraaminen.

Prosessien muodostamia viestejä voidaan muuntaa lennossa ja käyttää tietoja esim. tietovarastojen päivittämiseen, ajastettujen raporttien ajamiseen tai käyttäjille lähetettävien sähköpostien lähettämiseen.

Yrityksen tietojen integraatio

Ratkaisumme tietojen integrointiin (Enterprise Information Integration, EII) poistaa tarpeen siirrellä tietoja fyysisesti. WebFOCUSin jaettujen kyselyiden avulla tietoja voidaan samanaikaisesti hakea erillisistä tietokannoista, sovelluksista, tiedostoista ja rakenteisista dokumenteista ilman käsin koodaamista. Käyttäjät saavat välittömästi näkemyksen muuttuvista tiedoista tarvitsematta odottaa tietovarastojen päivittymistä. Porautumiset raporteilla toimivat käyttäjälle saumattomasti, vaikka tiedot eri tarkkuustasoilla tulisivatkin aivan eri lähteistä.Onko tieto, jota tarvitset useassa paikassa? Onko se oikeassa paikassa ja oikeiden sovellusten käytössä? Ovatko tiedot jo vanhoja, kun ne vihdoin saadaan niitä tarvitseville sovelluksille?

Raportointiin optimoitujen data martien ja tietovarastojen rakentaminen

ETL-prosessin (Extract, Transform and Load) avulla operatiivisista lähteistä voidaan lukea automaattisesti aineistoja raportointia varten optimoituihin tietokantoihin. Aineisto puhdistetaan epäloogisuuksista ja siitä muokataan liiketoimintasääntöjen mukaista tietoa. Lopuksi tieto ladataan tietovarastoon. Yleensä tämän prosessin osan kehittäminen vie jopa kolme neljännestä koko BI-arkkitehtuurin teknisestä toteutuksesta ja vaatii syvällisempää aineiston sisällön tuntemista. Tämän prosessin tuloksena saadaan raportointia varten arvokasta ja luotettavaa tietoa.

Reaaliaikaiset muunnokset

Data menettää arvonsa nopeasti, jollei se ole käytettävissä milloin, missä ja millaisessa muodossa käyttäjät sitä tarvitsevat. Ratkaisujemme avulla tieto on mahdollisimman relevanttia, kun se päätyy käyttäjille.

WebFOCUSin avulla aineiston manipulaatio voidaan tehdä siellä, missä se kussakin ympäristössä on kaikkein järkevintä. Summaukset ja yhdistelyt voidaan tehdä tiedon lähteellä, yhdellä ainoalla aineiston läpikäynnillä. Myöhemminkin prosessissa muunnetut kentät näkyvät käyttäjille ja kehittäjille aivan kuin ne olisivat tavanomaisia tietokannan kenttiä. Kehittäjät voivat päästä tietoihin sovellusten APIen ja Web Service-rajapintojen kautta, jolloin liiketoimintalogiikkaa voidaan hyödyntää Business Intelligencessä mahdollisimman hyvin.

Business Intelligence palvelu-orientoituneissa arkkitehtuureissa (SOA)

WebFOCUSilla luoduista komponenteista voidaan julkaista Web Servicejä, jotka voidaan ottaa osaksi mitä tahansa sovellusta, esim. .NET, C#, J2EE tai selainpohjaisessa ympäristössä. Muualla julkaistuja Web Servicejä voidaan käyttää raporttien, analyysien ja ETL-prosessien tietolähteenä aivan muiden, esim. relaatiotietokantojen tapaan.Pääsy tietoihin ja raporttien luominen on tärkeää myös muualla kuin Business Intelligence -järjestelmissä. WebFOCUS mahdollistaa SOA-ajattelun mukaisesti Web Service -palvelujen luonnin, hyödyntämisen ja julkaisun. Business Intelligencen hyödyt voidaan ottaa käyttöön missä tahansa muussa sovelluksessa, oli se sitten käyttöliittymätasolla tai taustalla. Toiminnallisuudet voidaan ottaa käyttöön esim. operatiivisten liiketoimintaprosessien hallinnassa (business process management, BPM) tai tapahtumien seurannassa ja valvonnassa. SOAn avulla yrityksen joustavuutta ja tehokkuutta voidaan lisätä hyödyntämällä erilaisia tietojärjestelmiä kunkin parhaiden ominaisuuksien mukaisesti.

SOA-ajattelun ja Web Servicejen avulla Business Intelligence -ratkaisuihin voidaan liitää helposti erilaisia ulkoisia ja sisäisiä palveluja, jotta saadaan mahdollisimman hyvä kokonaiskuva yrityksen tilanteesta.

Business Intelligence -ratkaisut Exceliä ja muita Microsoftin välineitä varten

Microsoft Excel on monille työntekijöille tuttu väline, tehokäyttäjät taas tuntevat hyvin Microsoft SQL Serverin tarjoamat analysointipalvelut. WebFOCUS integroituu näihin palveluihin erittäin tiiviisti.

WebFOCUS-raportit voidaan luoda Excel-muodossa, jossa säilyvät kaikki selainmuotoisen raportin muotoilut, formaatit, kaavat ja porautumismahdollisuudet. WebFOCUSin avulla on mahdollista siirtää tiedot automaattisesti myös Excelin Pivot-taulukoksi, koota useasta raportista koostuvia Excel-työkirjoja tai päivittää ja hyödyntää olemassa olevia Excel-pohjia.

WebFOCUS mahdollistaa Microsoft Analysis Services -kuution, Microsoft Access ja SQL Server -tietokantojen käyttämisen raportoinnin, analysoinnin ja ETL-prosessien tietolähteenä.

WebFOCUS Quick Data mahdollistaa Excelin käyttämisen käyttöliittymänä WebFOCUS-raportointipalveluihin. Käyttäjät voivat tutussa Excel-ympäristössä hyödyntää kaikkia WebFOCUSin mahdollistamia tietolähteitä raporttien luomiseen.

WebFOCUS-raportit voidaan julkaista Web Serviceinä, joita voidaan käyttää esim. Microsoftin Visual Studio .NETissä, joten ne voidaan integroida osaksi mitä tahansa sovellusta.

WebFOCUSin avulla monimutkaistenkin ympäristöjen käsittely on yksinkertaista. Integraatioratkaisumme ovat juuri sinun tarpeisiisi ja liiketoimintasi prosesseihin sopivia.

  • Tietojen päivittäminen

Tietojen päivittäminen

Laajenna WebFOCUS-ratkaisusi tapahtumapohjaiseen käsittelyyn

WebFOCUS Maintainin avulla voit luoda ja käyttää tapahtumankäsittelyjärjestelmiä, joilla voit laajentaa kaikkia WebFOCUS Business Intelligence -ratkaisujasi tietojen lukemisesta myös niiden päivittämiseen.

Modulaarisuuden avulla luotuja ohjelmia ja ohjelmaosia voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa ja järjestelmissä tehokkaasti hyödyksi. Integroidun kehitysympäristön avulla sekä raportoinnin että tietoja ylläpitävien sovellusten laadinta on helppoa.

Selainpohjainen tietojen päivitys onnistuu niin mobiililaitteilla kuin miltä tahansa tietokoneelta. WebFOCUS Maintainin Excel-ominaisuuksien avulla myös Exceliin voidaan integroida nämä tietojen päivitysmahdollisuudet.

Adapterien avulla miltei minkä tahansa tietolähteen päivitys onnistuu helposti. Sähköisen kaupankäynnin liittymistä mm. VeriFone (vPOS) ja CyberSource (CommerceFlex) ovat tuettuja.