Kysely- ja analysointimahdollisuudet kaikille tarvitsijoille

WebFOCUS yhdistää kaiken kysely-, raportointi-, ja OLAP-työkalujen toiminnallisuuden yhdeksi vahvaksi ratkaisuksi, jolla on yksi yhtenäinen käyttöliittymä.
WebFOCUS sulauttaa tiedon osaksi yrityskulttuuria mahdollistamalla ad hoc- ja parametripohjaisten raportoinnin ottamisen oleelliseksi osaksi yrityksen omia prosesseja. Kaikille tiedon tarvitsijoille annetaan mahdollisuus vastaanottaa ja hakea tietoa missä tahansa formaatissa, sekä suorittaa tietoanalyyseja käyttäen mitä tahansa välinettä tai järjestelmää, jota he käyttävät päivittäin työtehtävissään.WebFOCUS tuo erilaisten työkalujen parhaat käytännöt selainkäyttöiseksi ratkaisuksi, joka toimii ilman hankalasti päivitettäviä tietokuutioita (data cube) ja asiakasohjelmistoja (client software). Data-analyysiä voidaan suorittaa mistä tiedosta hyvänsä, oli tietolähteenä sitten operatiivinen tietokanta, relaatiomuotoinen OLAP-tietokanta tai moniulotteinen tietokuutio.Voit ulottaa analysointimahdollisuudet yhä useammalle tarvitsijalle. Työn ei tarvitse olla sidotun tiettyihin työasemiin vaan analytiikkaa voidaan tehdä jopa ilman verkkoyhteyksiä mobiililaitteissa.Analyysien ja kyselyiden tulokset voidaan tallentaa raportiksi ja esim. ajastaa jaeltavaksi tiedon tarvitsijoille tiettyinä aikoina tai jonkin tapahtuman käynnistämänä. Yhteistyötä tietojen tarvitsijoiden kesken on mahdollistaa tehostaa tarjolla olevien ryhmätyömahdollisuuksien avulla.
  • Ad hoc - ja OLAP
  • Analyysivoimaa tien päällä

Ad hoc - ja OLAP

Ad hoc – ja OLAP-mahdollisuuksilla keinoja analysointiin

Erilaisten käyttäjäryhmien kysely- ja analysointitarpeiden täyttäminen on mahdollista tehokkaiden ja skaalautuvien WebFOCUS-ratkaisujen avulla.

WebFOCUS-ohjelmiston ad hoc -raportointi ja OLAP ominaisuudet tarjoavat käyttäjille lähes rajattoman määrän keinoja tiedon analysointiin. Laajimpiinkin analyyttisiin tarpeisiin voidaan löytää ratkaisut, sillä järjestelmän kehittäjät voivat luoda minkä tahansa raportin kehittyneillä data-analyysi-toiminnallisuuksilla siten, että itsenäiskäyttäjät voivat olla dynaamisella tavalla vuorovaikutuksessa raportin informaation kanssa.

WebFOCUSin intuitiivisen käyttöliittymän avulla peruskäyttäjät voivat käyttää itselleen tuttua liiketoiminnan terminologiaa tarvitsematta perehtyä teknisiin seikkoihin tai tietokantoihin liittyviin käsitteisiin. Tehokäyttäjille ja analyytikoille tarjotaan lisäksi vielä tehokkaita työvälineitä trendien ja suhteiden havaitsemiseen ja monimutkaisten analyysien tekemiseen.WebFOCUS mahdollistaa myös Excel- ja Excel Pivot -taulukoiden dynaamisen luomisen, jotta tottuneet Excel-käyttäjät voivat analysoida aineistoaan työkalulla, jonka käytön tuntevat jo ennestään. WebFOCUS myös vie Exceliin raporttien muotoilu-, porautumis- (drill down) ja kaavaominaisuudet, jotta Excel-jatkotyöstäminen olisi entistä helpompaa.

Analyysivoimaa tien päällä

Yrityksesi saattaa tarvita raportoinnin tietojen olevan käytettävissä missä tahansa, jopa tietoliikenneyhteyksien ulottumattomissa ja ilman erillisiä client-ohjelmistoja. WebFOCUS Active Reports mahdollistaa raportoinnin ja analysoinnin jopa tällaisissa tilanteissa. Visualisoinnin avulla mittarien ja tunnuslukujen analysointi on tehokkaampaa ja monipuolisten analysointiominaisuuksien avulla uusien, olemassa olevista tiedoista johdettujen tietojen käsittely on mahdollista missä – ja milloin – tahansa.

Business Intelligence-ratkaisumme antavat 24/7 pääsyn liiketoimintatietoon missä vain, vaikka matkapuhelimen välityksellä. Mobiilikäyttäjien ei tarvitse tyytyä erikseen mobiililaitteita varten tehtyihin ja talletettuihin virityksiin.

WebFOCUS Active Reports yhdistää liiketoimintatiedon ja interaktiiviset käsittelymahdollisuudet yhteen tiedostoon. Näitä raportteja on helppo jaella laajalle joukolle käyttäjiä, jotka voivat sitten suorittaa yleisimpiä analyyttisiä toimintoja, kuten lajitella, suodattaa, tehdä laskutoimituksia ja kaavioita millä tahansa tietokoneella, ilman erillisiä sovelluksia tai edes verkkoyhteyttä. Helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla koulutusta käyttöön ei tarvita. Muokattuja raportteja voidaan jaella edelleen ja helpottaa päätöksenteon ryhmätyöskentelyä.

WebFOCUS Active Reports vähentää raportointipalvelimen kuormitusta ja verkkoliikennettä siirtämällä osan raporttien käsittelytyöstä käyttäjän koneelle. WebFOCUS Active Reportsin avulla tietoja voidaan jakaa helposti kaikille tarvitsijoille, ilman, että ollaan sidottuja mihinkään kolmannen osapuolen erillisohjelmistoon.