Kun teet ratkaisua Business Intelligence -järjestelmän hankinnasta, ota huomioon nykyisten tarpeiden lisäksi tulevat tarpeesi, myös skaalautuvuuden suhteen.

Selvitä, mitä ratkaisujen tarjoajien käsitteet todella tarkoittavat ja testaa itse

Esimerkiksi käyttäjien samanaikaisuus tarkoittaa meille todellista samanaikaisuutta. Samanaikaisuus ei ole käsitteissämme sitä, kuinka moni käyttäjä lukee tai käyttää raportteja, vaan kuinka monen käyttäjän raportteja ollaan luomassa samanaikaisesti.

Vertaile ja testaa itse eri vaihtoehtoja. Käytä realistisia aineistoja ja simuloi mahdollisimman suurilla käyttäjämäärillä ja erilaisilla kuormilla. Älä tyydy muutamaan sataan palautuvaan riviin ja muutamaan kymmeneen käyttäjään.

WebFOCUSin teknologisten etujen avulla voidaan saada aikaan valtavan skaalautuvia Business Intelligence -ratkaisuja kohtuullisilla laitteisto- ja ohjelmistokustannuksilla. Parhaimpana esimerkkinä tästä on New York City Department of Health:n julkiset nettisivut, joissa ravintoloiden terveystarkastustietoja tarjoava palvelu saa n. 40 000 käyttökertaa tunnissa.

WebFOCUS pohjautuu joustavaan ja luotettavaan web-arkkitehtuuriin. Arkkitehtuuri on yhtenäinen ja johdonmukainen, sillä se on täysin Information Buildersin rakentama, ei useista erillisistä ostetuista osista koostuva. Arkkitehtuurin pääpiirteet ovat seuraavat:

Tilapäiset yhteydet (nonpersistence)

WebFOCUS käyttää tilapäisiä yhteyksiä käyttäjien palvelemiseen. Vain raporttipyynnöt vievät resursseja eikä ylimääräisiä resursseja varata turhaan.

Palvelimen monisäikeisyys (multithreading)

WebFOCUS-palvelimen monisäikeinen arkkitehtuuri mahdollistaa usean samanaikaisen käyttäjän pääsyn palvelimen resursseihin.

Natiivit data-adapterit

WebFOCUS käyttää natiiveja data-adaptereita, joiden avulla saadaan esim. ODBC:hen ja perus-SQL-kutsuihin verrattuna huomattavia tehokkuusetuja. WebFOCUSin liitynnät erilaisiin relaatio- ja ei-relaatio-tietolähteisiin mahdollistavat skaalautuvuuden kaikkeen yrityksesi tietoon, vieläpä ilman erillisiä väliprosesseja tietojen muuntamiseen.

Monitaso-konfiguraatio (Multi-tier configuration)

WebFOCUS ei vaadi asennusta suoraan web-palvelimelle, vaan se voidaan asentaa usealle alustalle, esimerkiksi juuri tietolähteiden yhteyteen, jolloin tietojen käsittely ja summaus voidaan tehdä ennen tietojen siirtoa tietoverkossa. Tällöin tietokantojen tietoja ei tarvitse replikoida tai siirtää muuhun ympäristöön ja tiedonsiirtojen määrä vähentyy huomattavasti.

Tietojen manipuloinnin tekniikat

WebFOCUSin natiivit tietojen manipuloinnin ominaisuudet mahdollistavat raporttien luonnin tehostamisen. Esim. tavanomaisella SQL-työkalulla 10 tietokantahakua vaativat raportit voidaan tehdä yhdellä tai kahdella haulla.

Kuorman tasaus, N-kerros-prosessointi ja varajärjestelyt (load balancing, N-Tier processing, fail-over)

WebFOCUSin kuorman tasaus ohjaa älykkäästi raporttipyynnöt palvelimille, joilla on eniten kapasiteettiä. N-kerros-prosessointi antaa kehittäjille mahdollisuuden osittaa sovelluslogiikkaa palvelinten välille, jotta systeemin suorituskyky voidaan maksimoida. Jos jokin palvelin ei ole käytettävissä varajärjestely ohjaa käyttäjät toiselle palvelimelle.

Selainpohjaisuus

WebFOCUS-sovelluksia voidaan käyttää selaimelta, ilman erillisiä asiakasohjelmisto-asennuksia tai -ylläpitoja.

Automaattinen raportin pilkkominen

Automaattisen raportin pilkkomisen avulla saman raportin variaatioita ei tarvitse luoda ja jakaa useaan kertaan. Yksittäisen raportin eri osiot voidaan jaella saman suorituskerran yhteydessä eri vastaanottajille.

Siirrettävät sovelluskomponentit

WebFOCUS-sovellusosia ja -sovelluksia voidaan siirtää ympäristöstä toiseen, ja niitä voidaan käyttää uudelleen modulaarisesti muissa sovelluksissa.

Integraatio muihin kehitysympäristöihin

WebFOCUSin avulla Business Intelligence voidaan ottaa osaksi yrityksen Web Services- ja SOA-strategioita. Tehtyjä ratkaisuja on helppo hyödyntää niin J2EE- kuin .NET-ympäristöissä.

Sisäiset monitorointivälineet

WebFOCUS Resource Governor hallitsee ennakoivasti resurssien kulutusta, jotta suorituskyky ja saatavuus olisi taattu. Hallintajärjestelmät auttavat ennustamaan kyselyn tai raporttikutsun vaikutuksen jo ennen kuin se suoritetaan. Järjestelmälle voidaan antaa käsittelysääntöjä, esim. ennalta määriteltyjen raja-arvojen ylittävien kyselyiden suoritustapaa voidaan muuttaa. Raskaita kyselyitä ei näin käynnistetä turhaan kriittisiin aikoihin.

  • Metatieto - tietoa tiedosta
  • Tietoturvallinen Business Intelligence -ratkaisu

Metatieto - tietoa tiedosta

Yritykset tarvitsevat loogisen ja yhteisen 360 asteen näkymän kaikista tiedoistaan, jotta kaikki saisivat yhden version totuudesta. Metatieto antaa mahdollisuuden hyödyntää ratkaisuja uudelleen, tehdä muunnoksia ja ymmärtää kuinka muutokset vaikuttavat eri ratkaisuihin.

Kaikki Business Intelligence, ETL ja EII -ratkaisumme hyödyntävät samaa metatietoa. Sitä voidaan hyödyntää myös muissa, mitä monipuolisimmissa liiketoiminnan vaatimuksissa.

Metatietojen avulla voidaan aineiston kanssa työskentelyssä käyttää liiketoiminnan termejä, määrittää valmiita OLAP-malleja ja tietokantojen yhdistelmiä, tarkastella tietorakenteiden muutosten vaikutusta sekä laatia monikielisiä raportteja samasta aineistosta. Näiden hyötyjen ansiosta myös kehittäminen ja ylläpito on yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa.

WebFOCUS-ratkaisujen metatietolähteenä voidaan käyttää myös yritysten omia tai kolmannen osapuolen metatietoratkaisuja, kuten Ascential, Informatica tai Teradata MDS.

Tietoturvallinen Business Intelligence -ratkaisu

WebFOCUS soveltuu täysin tiukkojenkin tietoturvavaatimusten toteuttamiseen. Sen lisäksi, että se sopii yhteen yrityksesi valittujen tietoturvamenettelyjen ja protokollien kanssa, se lisää myös ylimääräisiä tietoturvakerroksia raportointiympäristöön.

WebFOCUS mahdollistaa olemassaolevien ”single sign-on”-ominaisuuksien hyödyntämisen ja tietoturvaintegraation räätälöityihin ratkaisuihin, kolmannen osapuolen tuotteisiin, kuten esim. IBM/Tivoli Access Manager, Netegrity SiteMinder, RSA ClearTrust, Active Directory, LDAP, SecureWay, Entrust, VeriSign ja relaatiotietokantajärjestelmät.

WebFOCUSin avulla tietoturva on hoidettu usealla tasolla – järjestelmä-, sovellus-, tietokanta- ja kenttätasolla. Käyttäjien oikeuksia voidaan hallita ryhmillä, yksikkörajoituksilla tai rooleilla. Käyttöoikeuksin voidaan rajata tietojen näkyminen – kukin käyttäjä näkee vain ne tiedot joihin heillä on oikeudet.