Hakuteknologian ja Business Intelligencen liitto

 Kuinka saat Internet-hakujen nopeuden, laajuuden ja tehokkuuden yrityksesi käyttöön? Mitä jos voisit helposti ja tehokkaasti löytää kaikki viittaukset esim. asiakkaaseen tai tuotenumeroon kaikista yrityksesi tietolähteistä, tapahtumista ja dynaamisesti luoduista raporteista?
Hakukoneiden käyttö on tuttua kaikille käyttäjille. Ottamalla ominaisuudet käyttöön koko yrityksen laajuisessa tietämyksenhallinnassa, voidaan saavuttaa huomattavia tuottavuusparannuksia ja parantaa päätöksenteon prosessia koko organisaatiossa.WebFOCUS Magnify yhdistää uudella tavalla hakuteknologian, Business Intelligencen ja integraatiotekniikat. WebFOCUS Magnifyn avulla voit antaa henkilöstöllesi mahdollisuuden löytää tietoa yhtä helposti ja tehokkaasti kuin netistä tutuilla hakukoneilla. Yrityksesi strukturoidun ja strukturoimattoman tiedon lisäksi haku ulottuu mm. dynaamiseen Business Intelligence -sisältöön. Käyttäjien on helpompi löytää ja hyödyntää kriittisiä yrityksen tietoja.
Kun haet avainsanaa WebFOCUS Magnifyllä, saat koko yrityksen tietolähteistä vastaukseksi Google-tyyliset tulokset. Hakutuloksista voidaan käynnistää raportteja ja päästä tarkempiin tietoihin, haluamassasi muodossa.