Mitä Business Intelligence on?

  • Raportointi
  • Kyselyt ja analysointi
  • Arkkitehtuuri ja skaalautuvuus
  • Älykäs haku
  • Tietolähteet ja integrointi

Tieto on tärkeää organisaation tehokkuuden kannalta. Jos tieto on puutteellista, virheellistä tai vanhentunutta, tulee helposti tehtyä vääriä päätöksiä ja toiminta kärsii. Jos tietoa joutuu jatkuvasti etsimään ja korjaamaan suurella vaivalla, jää varsinaiselle työlle vähemmän aikaa. Tällöin organisaatio toimii vajaateholla, asiakaspalvelun laatu laskee ja bisnes kärsii.

Onneksi on Business Intelligence. Nopea ja kustannustehokas tapa valjastaa organisaatiossasi liikkuva tieto todelliseen tehokäyttöön. Ei pitkiä asennusprojekteja tai käsistä karkaavia kustannuksia, vaan täysi teho irti nykyisistä tietopääomista ja lähdejärjestelmistä.

Päätöksenteon tukea oikeille henkilöille

Onko yli 20 % prosentilla henkilökunnastasi mahdollisuus päästä helposti käsiksi kaikkeen heidän tarvitsemaansa tietoon?

Business Intelligence -ratkaisut mahdollistavat kokonaiskuvan muodostamisen hajautetuista tietolähteistä oikea-aikaista raportointia ja analysointia varten. Palveluja voidaan tarjota kenelle tahansa – asiakkaille, kumppaneille, työntekijöille, päätöksentekijöille ja analyytikoille.

Perinteisesti Business Intelligence -työkalut ovat olleet joko johdolle tarjottavia yhden sivun mittaristoja tai liiketoiminta-analyytikoille tarjottavia ad hoc -kysely- ja analyysivälineitä. Tavoitteena on ollut tuottaa lisää tietämystä päätöksenteon tueksi.

Todellista tuottoa investoinneille saadaan kuitenkin ulottamalla ratkaisut laajalle käyttäjäkunnalle, ei vain johtajien ja analyytikoiden käyttöön suunnitelluilla työkaluilla. Päivittäisten päätösten tehostaminen ja nopeuttaminen kumuloituu merkittäviksi ja mitattaviksi tuotoiksi ja säästöiksi. Esim. asiakkaan yrittäessä ostaa verkkokaupasta tuotetta, jota ei ole varastossa tarpeeksi, asiakkaalle voidaan automaattisesti luoda tilanteeseen liittyvä raportti, jossa on reaaliaikaisesta tiedosta arvioitu toimitusaika tai ehdotukset muiden korvaavien tuotteiden tilaamisesta.

Kaikki ovat päätöksentekijöitä

Jokapäiväisten tehtävien parissa työskentelevät eturivin työntekijät tekevät tuhansittain pieniä päätöksiä päivässä. Heitä ei kiinnosta kyselyiden teko, vaan tiedot pitää saada helposti osana heidän prosessejaan.

Helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus ovat selvästi tärkeimpiä seikkoja, kun ratkaisuja suunnitellaan käyttäjäryhmille, joille erilaisten tietotyökalujen käyttö ei ole ollut jokapäiväistä. Selainkäyttöisyys ja yrityksen prosesseihin räätälöidyt ratkaisut mahdollistavat Business Intelligencen hyötyjen saattamisen henkilöstölle, asiakkaille, kumppaneille ja muille sidosryhmille. Käyttäjien ei tarvitse edes tietää käyttävänsä Business Intelligence-ratkaisuja.

On tärkeää ottaa erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet Business Intelligence -strategiassa huomioon, kaikille käyttäjille ei kannata iskeä samoja työkaluja eteen. Paranna ja nopeuta palveluja ja pienennä palvelukustannuksia oikeilla ratkaisuilla oikeisiin tilanteisiin. Anna asiakaspalvelijoille mahdollisuus antaa asiakkaille tarkempia vastauksia ja varastotyöntekijöille tieto siitä, millaisen menekin millekin tuotteelle analyytikot ovat arvioineet.

Vaadi Business Intelligence -ratkaisuilta enemmän. Pelkkien työkalujen sijasta muunna yrityksesi tarpeisiin sopivien ja skaalautuvien dataratkaisujen hyödyt liiketoimintasi kilpailueduksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää Infobuild Oy:n ratkaisuista »

3 Tärkeää asiaa, jotka olemme oppineet asiakkailtamme

01

Business Intelligencen täytyy olla osa jokapäiväistä toimintaasi

Business Intelligence kuuluu kaikille ja kaikkialle, johdon ja analyytikkojen lisäksi etulinjan työntekijöille, asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille. Toimistoon, tehtaalle, myymälään ja matkalle.

Business Intelligencen ei tule olla yrityksessäsi pelkkä tietojärjestelmä, vaan tärkeä apu päätöksenteon ja liiketoiminnan tukemisessa sekä avain tavoitteiden saavuttamiseen ja uusien asiakkaiden hankkimiseen.

02

Jos Business Intelligence ei tuota, et ole hyödyntänyt sitä täysin

Business Intelligence on paljon muuta kuin vakiomuotoisten raporttien jakelua käyttäjille. BI:n avulla trendien analysointi ja tietämyksen synnyttäminen, liiketoiminnan tapahtumien valvonta, ennustaminen, mallintaminen ja optimointi sekä prosessien automatisointi voivat tuoda yrityksellesi sen tarvitsemaa kilpailuetua.

Business Intelligence voi oikein määriteltynä, toteutettuna ja käytettynä sekä säästää yrityksen kuluissa, että tuottaa uusia tuloja. Yrityksen liiketoiminnalle voidaan tuottaa lisäarvoa mm. laajentamalla palvelujen tarjontaa asiakkaille, partnereille tai toimittajille. Tietojen visualisoinnilla ja havainnollistamisella sekä käytettävyyttä lisäämällä voidaan työtä tehostaa merkittävästi.

03

Jokainen raportointiratkaisu ja -ympäristö on erilainen

Jotta ratkaisumme täyttäisivät parhaiten asiakkaidemme nykyiset ja tulevat tarpeet, on niiden oltava joustavia, voimakkaita, yksinkertaisia ja skaalautuvia. Räätälöimällä ratkaisut yrityksen omiin prosesseihin parhaiten sopiviksi voidaan saavuttaa selvää kilpailuetua.

Tässä sovellutuksiamme

Tietolähteet ja integrointi

Onko yrityksessäsi vaikeuksia saada yhdisteltyä tietoa hajallaan olevista tietolähteistä, jotka on toteutettu eri alustoille erilaisin tekniikoin?

Lue lisää

Älykäs haku

Kuinka saat Internet-hakujen nopeuden, laajuuden ja tehokkuuden yrityksesi käyttöön? Mitä jos voisit helposti ja tehokkaasti löytää kaikki viittaukset esim. asiakkaaseen tai tuotenumeroon kaikista yrityksesi tietolähteistä, tapahtumista ja dynaamisesti luoduista raporteista?

Lue lisää

Arkkitehtuuri ja skaalautuvuus

Yrityksesi on jatkuvassa muutoksessa. Organisaatiouudistukset, strategian muutokset, fuusiot ja yritysostot ovat arkipäivää nykyisessä liikemaailmassa. Jotta näissä ja muissa tilanteissa saadaan elintärkeää tietoa, on liiketoimintatiedon hallinnan oltava joustavaa ja nopeaa, olitpa sitten millaisissa muutoksissa tahansa.

Lue lisää

Kyselyt ja analysointi

Tiedontarvitsijoiden määrä kasvaa yrityksessäsi koko ajan, samoin kunkin käyttäjän yksilölliset vaatimukset tiedon käytettävyydestä, analysointimahdollisuuksista ja raportointivaihtoehdoista.

Lue lisää

Raportointi

Onko yrityksesi raportointi Excel-kaaosta? Haluatko saada yhden yhtenäisen kuvan yrityksesi - tutuilla, yhteisesti yrityksessäsi sovituilla käsitteillä? Hallitsemattomana raportointi voi tuottaa satoja variaatioita samasta aiheesta, kukin tiedon tarvitsija joutuu keksimään pyörää uudestaan.

Lue lisää

Kyllä, haluan datastani kaiken irti.

Ottakaa minuun yhteyttä