Business Intelligence on oikean tiedon jakamista oikealle yleisölle

 • Monipuoliset jakelumuodot
  • Raportit, analyysit, portaalit
 • Toimitus halutussa kanavassa
  • Online+offline
  • Erillisenä portaalina tai upotettuna toiseen järjestelmään
 • Mukautuvuus käyttäjämääriin
  • Tietoturvan hallinta
  • Tekninen skaalautuvuus
  • Ei koulutustarvetta
 • Ketterämmät datayhteydet
  • Ei koodia, vain konfigurointia
  • Valmiit liittymät exceleistä perinteisiin tietokantoihin ja esim. JSON-rajapintoihin

Tieto on elintärkeää organisaation tehokkuuden kannalta. Puutteellista, virheellistä tai vanhentunutta tietoa hyödyntämällä tehdään usein vääriä päätöksiä, jolloin asiakas kärsii eniten. Jos tiedon etsintään ja korjaamiseen käytetään merkittävästi resursseja, varsinaiselle kehitystyölle jää vähemmän aikaa. Tällöin organisaatio toimii vajaateholla ja mm. asiakaskokemuksen taso kärsii.

Hyvin rakennettu Business Intelligence auttaa ratkomaan näitä haasteita. Räätälöidyn kokonaisuuden rakentaminen valmiista komponenteista on nopea ja kustannustehokas tapa tehostaa organisaatiossasi liikkuvan tiedon käyttöä. Pitkien asennusprojektien kustannukset karkaavat usein käsistä, meidän tarkoituksemme on tukea ratkaisun omaksumisessa siten, että ensimmäiset tulokset ovat mitattavissa mahdollisimman pian.

 

Päätöksenteon tukea oikeille henkilöille

Keskimäärin, datasta jalostettu tieto on aktiivisesti käytettävissä vain noin 20 % prosentilla organisaation henkilöstöstä. Ottamalla operatiivisen toiminnan tarpeet paremmin huomioon jo suunnitteluvaiheessa, käyttäjien osuus on nostettavissa 50-70% tuntumaan niin, että järjestelmän hallintaan kuluu pitkällä aikavälillä ennen kaikkea vähemmän resursseja.

Perinteisesti Business Intelligence -työkalut ovat olleet joko johdolle tarjottavia yhden sivun mittaristoja tai liiketoiminta-analyytikoille tarjottavia välineitä esim. ad hoc -kyselyiden ja data sciencen suorittamiseen, ja päämääränä tuottaa lisää tietämystä lähinnä ylimmän johdon päätöksenteon tueksi.

Todellista tuottoa investoinneille saadaan kuitenkin ulottamalla ratkaisut laajalle käyttäjäkunnalle, mikä edellyttää työkalujen sijaan käyttäjälähtöisempien sovellusten kehittämistä. Päivittäisten päätösten tehostaminen ja nopeuttaminen kumuloituu merkittäviksi ja mitattaviksi tuotoiksi ja säästöiksi. Esimerkiksi: Asiakkaan yrittäessä ostaa verkkokaupasta tuotetta, jota ei ole varastossa tarpeeksi, asiakkaalle voidaan automaattisesti luoda tilanteeseen liittyvä raportti, reaaliaikaisen toimitusaika-arvion ja/tai korvaavien tuote-ehdotusten kera.

Information Buildersin Business Intelligence -ratkaisut mahdollistavat saumattoman jakelukanavan rakentamisen hajanaisenkin tietoympäristön päälle, jolloin kaikilla käyttäjillä on saatavillaan kokonaiskuva itselleen relevanteista toiminnan alueista oikea-aikaista raportointia ja analysointia varten. Voitte myös tarjota tietoa palveluna poikkeuksellisesti esimerkiksi asiakkaillenne, kumppaneillenne ja valvovalle viranomaiselle samasta kanavasta ilman lisäinvestointeja lisensseihin, madaltamatta tietoturvalle asettamianne standardeja.

Kaikki ovat päätöksentekijöitä

Jokapäiväisten tehtävien parissa työskentelevät eturivin työntekijät tekevät tuhansittain pieniä päätöksiä päivässä. Heillä ei kuitenkaan ole aikaa ja halua suorittaa kyselyitä dataan, vaan tiedon tulee olla kulutettavissa helposti ja nopeasti, upotettuna osaksi heidän prosessejaan.

Helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus ovat selvästi tärkeimpiä seikkoja, kun ratkaisuja suunnitellaan käyttäjäryhmille, joille erilaisten tietotyökalujen käyttö ei aiemmin ole ollut jokapäiväistä. Selainkäyttöisyys ja yrityksen prosesseihin räätälöidyt toteutukset mahdollistavat Business Intelligencen hyötyjen saattamisen henkilöstölle, asiakkaille, kumppaneille ja muille sidosryhmille. Kun oletuksena ei enää ole työkalujen jakaminen, käyttäjien ei tarvitse edes tietää käyttävänsä Business Intelligence-ratkaisuja.

On tärkeää ottaa erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet Business Intelligence -strategiassa huomioon, eikä kaikille käyttäjille kannata iskeä samoja työkaluja eteen. Paranna ja nopeuta palveluja ja pienennä palvelukustannuksia automatisoimalla oikeiden ratkaisuiden toimittaminen oikeille käyttäjille, oikeisiin tilanteisiin. Anna asiakaspalvelijoillenne mahdollisuus auttaa asiakkaitanne tarkemmilla ja nopeammilla vastauksilla ja varastotyöntekijöille tieto siitä, mihin kohtaan varastoa yksittäinen tuote kannattaa kysynnän perusteella sijoittaa jotta sisäinen logistiikka saadaan muodostettua mahdollisimman ketteräksi.

Haluatko Business Intelligence -ratkaisultanne enemmän?

Ota yhteyttä ja kysy lisää Infobuild Oy:n ratkaisuista »

3 Tärkeää asiaa, jotka olemme oppineet asiakkailtamme

01

Business Intelligencen täytyy olla osa jokapäiväistä toimintaasi

Business Intelligence kuuluu kaikille ja kaikkialle, johdon ja analyytikkojen lisäksi etulinjan työntekijöille, asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille. Toimistoon, tehtaalle, myymälään ja matkalle.

Business Intelligencen ei tule olla yrityksessäsi pelkkä tietojärjestelmä, vaan tärkeä apu päätöksenteon ja liiketoiminnan tukemisessa sekä avain tavoitteiden saavuttamiseen ja uusien asiakkaiden hankkimiseen.

02

Jos Business Intelligence ei tuota, et ole hyödyntänyt sitä täysin

Business Intelligence on paljon muuta kuin vakiomuotoisten raporttien jakelua käyttäjille. BI:n avulla trendien analysointi ja tietämyksen synnyttäminen, liiketoiminnan tapahtumien valvonta, ennustaminen, mallintaminen ja optimointi sekä prosessien automatisointi voivat tuoda yrityksellesi sen tarvitsemaa kilpailuetua.

Business Intelligence voi oikein määriteltynä, toteutettuna ja käytettynä sekä säästää yrityksen kuluissa, että tuottaa uusia tuloja. Yrityksen liiketoiminnalle voidaan tuottaa lisäarvoa mm. laajentamalla palvelujen tarjontaa asiakkaille, partnereille tai toimittajille. Tietojen visualisoinnilla ja havainnollistamisella sekä käytettävyyttä lisäämällä voidaan työtä tehostaa merkittävästi.

03

Jokainen raportointiratkaisu ja -ympäristö on erilainen

Jotta ratkaisumme täyttäisivät parhaiten asiakkaidemme nykyiset ja tulevat tarpeet, on niiden oltava joustavia, voimakkaita, yksinkertaisia ja skaalautuvia. Räätälöimällä ratkaisut yrityksen omiin prosesseihin parhaiten sopiviksi voidaan saavuttaa selvää kilpailuetua.

Tässä sovellutuksiamme

Tietolähteet ja integrointi

Onko yrityksessäsi vaikeuksia saada yhdisteltyä tietoa hajallaan olevista tietolähteistä, jotka on toteutettu eri alustoille erilaisin tekniikoin?

Lue lisää

Älykäs haku

Kuinka saat Internet-hakujen nopeuden, laajuuden ja tehokkuuden yrityksesi käyttöön? Mitä jos voisit helposti ja tehokkaasti löytää kaikki viittaukset esim. asiakkaaseen tai tuotenumeroon kaikista yrityksesi tietolähteistä, tapahtumista ja dynaamisesti luoduista raporteista?

Lue lisää

Arkkitehtuuri ja skaalautuvuus

Yrityksesi on jatkuvassa muutoksessa. Organisaatiouudistukset, strategian muutokset, fuusiot ja yritysostot ovat arkipäivää nykyisessä liikemaailmassa. Jotta näissä ja muissa tilanteissa saadaan elintärkeää tietoa, on liiketoimintatiedon hallinnan oltava joustavaa ja nopeaa, olitpa sitten millaisissa muutoksissa tahansa.

Lue lisää

Kyselyt ja analysointi

Tiedontarvitsijoiden määrä kasvaa yrityksessäsi koko ajan, samoin kunkin käyttäjän yksilölliset vaatimukset tiedon käytettävyydestä, analysointimahdollisuuksista ja raportointivaihtoehdoista.

Lue lisää

Raportointi

Onko yrityksesi raportointi Excel-kaaosta? Haluatko saada yhden yhtenäisen kuvan yrityksesi - tutuilla, yhteisesti yrityksessäsi sovituilla käsitteillä? Hallitsemattomana raportointi voi tuottaa satoja variaatioita samasta aiheesta, kukin tiedon tarvitsija joutuu keksimään pyörää uudestaan.

Lue lisää

Kyllä, haluan datastani kaiken irti.

Ottakaa minuun yhteyttä