Big data – Mitä se on?

Big Data on dataa joka on isoa. Tarkkaa jakoa ison ja pienen tiedon välille ei voi tehdä, mutta Big Datalla on selkeitä tunnusomaisia piirteitä:

  • Datan määrä on niin suuri että sen käsittely ja varastointi on haastavaa.
  • Data tulee useasta lähteestä ja sitä käytetään moneen paikkaan.
  • Data ei ole rakenteeltaan tarkkaan määriteltyä.
  • Dataa syntyy koko ajan lisää, usein automaattisen prosessin kautta.

Näiden piirteiden seurauksena Big Datan käyttö ja hyödyt eroavat selkeästi perinteisestä datan hyödyntämisestä, mutta se tarjoaa myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Mikä on toiselle isoa tietoa, voi olla toiselle pientä, haasteet ja mahdollisuudet ovat silti samat kun puhutaan Big Datasta. Suurten datamäärien kerääntyminen kasvaa tällä hetkellä eksponentiaalisesti muun muassa tavaroiden internetin, asiakasdatan, verkkodatan sekä konetuotetun datan murroksessa.

Big Data analytiikka

Big Data mahdollistaa täysin uudenlaisen analytiikan käytön perinteisiin menetelmiin verrattuna. Sosiaalisen median analyysit, sentimenttianalyysi sekä hahmontunnistus ovat mahdollisia vain suurilla tietomäärillä. Lisäksi koneoppimisen algoritmit sekä älykkäät järjestelmät, kuten neuroverkot vaativat suuria määriä tietoa voidakseen harjoittaa mallejaan hyödyllisiksi. WebFocus tuoteperheellä on helppo rakentaa ympäristö, jossa analyytikot ja datatieteilijät pystyvät vaivattomasti rakentamaan älykkäitä malleja ja tuomaan ne ei-teknisten henkilöiden päätöksenteon tueksi itsepalveluna. Näin kaikki tieto on yrityksen päivittäisen päätöksenteon tukena.

iWay Big Data Integrator

Yleisin säilytysmuoto Big Datalle on Hadoop-pohjainen klusteri. Myös muiden teknologioiden päälle rakennettuja strukturoimattomia NoSQL tietokantoja käytetään laajasti. iWay Big Data Integrator on natiivisti Hadoop -järjestelmässä toimiva adapteri, jolla Hadoopin tietokannat saadaan osaksi WebFocus Business Intelligence -ympäristöä. Big Data Integrator on joustava ja helppokäyttöinen, jolloin tilanteen muuttuessa pystyt reagoimaan ja hyödyntämään dataasi ketterästi. iWay ja WebFocus tuoteperheistä löytyy valmiit adapteri myös muille NoSQL -ratkaisuille, sekä pilvessä toimiville että paikallisille, jolloin saat datasi helposti käyttöön, sijaitsipa se missä vaan joutumatta muuttamaan nykyistä data-arkkitehtuuriasi. Useiden datalähteiden ja -virtojen yhdistäminen ja hyödyntäminen onnistuu myös vaivattomasti.

Big Datan hyödyt

Helpoin tapa saada Big Data käyttöön on tuoda se osaksi jo olemassa olevaa raportointi- ja analyysitoimintaa. Kun päätöksenteon taustalla on valtavat määrät tietoa, ovat sen antamat suositukset luotettavampia. Big Datan integroiminen WebFocus tuoteperheeseen mahdollistaa myös sen käsittelyn ja tiedon hakemisen tehokkaasti. Kun valtavasta tietomassasta on helppo etsiä soveltuvaa tietoa, vaikka se olisikin strukturoimattomassa muodossa, on mahdollista paneutua kyseiseen detaljiin paremmin ja saada tietoon täysin uusia oivalluksia.

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!