InfoBuildin konsultit ovat ammattilaisia

Raportointi- tai integrointiratkaisua valittaessa tuotteen ohella olennainen tekijä on projektin toteutus. Konsultointipalvelumme käsittävät kaikki IT-projektien osa-alueet esiselvitys- ja määrittelyvaiheesta aina "avaimet käteen" -kokonaistoimitukseen.Kokeneet konsulttimme ottavat kokonaisvastuun projektin hallinnasta ja asiakas osallistuu hankkeeseen oman liiketoimintansa asiantuntijana. Tiiviin yhteistyön tuloksena saavutetaan:
  • täsmällinen projektin määrittely
  • realistinen ja pitävä projektiaikataulu
  • tehokas kustannustenhallinta
  • reaaliaikainen tiedonkulku
  • kaikkien osapuolten sitoutuminen projektiin
  • toivotun kaltainen lopputulos