Päämiehemme TIBCO julkisti juuri uusia datasheet-dokumentteja, jotka sisältävät tiiviissä muodossa kuvauksen tuotteittemme pääominaisuuksista, sekä antavat esimerkkejä niiden käytöstä.

TIBCO WebFOCUS Business Intelligence and Analytics Platform

TIBCO WebFOCUS analytics platform – tuotteen avulla voidaan luoda informoitua päätöksentekoa varten pääsy koko organisaation tietopääomaan. Tiedosta saadaan kaikki irti alustan erinomaisella visualisointikyvykkyydellä ja jakamalla tulokset minne tahansa niitä tarvitaan, sekä ad-hoc analysointitoiminnallisuudella.

TIBCO WebFOCUS Data Sheet

 

TIBCO Omni-Gen DQ Edition

TIBCO Omni-Gen DQ Edition helpottaa liiketoimintaihmisten ja IT:n yhteistyötä datan laadun parantamiseksi. Sen integraatio- ja datanpuhdistuskyvykkyys varmistaa tiedon oikeellisuuden ja laadun. Tuotteen avulla voidaan parantaa datan prosessointia ja laatua operatiivisissa ja analyyttisissa järjestelmissä, käyttää sitä migraatio- ja integraatioprojekteissa keskeisenä kyvykkyytenä, parantaa asiakkaan tunnistusprosesseja sekä varmentaa reaaliaikaisesti järjestelmissä tai verkkopalveluissa syötetyn tiedon oikeellisuuden.

TIBCO Omni-Gen Data Quality Data Sheet

 

TIBCO Omni-Gen MDM

Yrityksen toimintaa kuvaava tieto on hajallaan eri muotoisena erilaisissa järjestelmissä ja tietolähteissä. Siksi kokonaiskuvan saamiseksi ja koko tietopääoman maksimaaliseksi hyödyntämiseksi tietoa käsittelevän infrastruktuurin täytyy varmistaa koko tietomassan hyväksikäyttö yhdessä. TIBCO Omni-Gen MDM on alusta, joka mahdollistaa erilaisten datalähteiden tehokkaamman integraation ja harmonisoinnin. Se kattaa datan laadun ja master datan hallinnan yli tietoalueiden, ja näin mahdollistaa nopeamman ja älykkäämmän päätöksenteon luotettavan ja hallitun liiketoimintatiedon perusteella.

TIBCO Omni-Gen MDM Data Sheet

 

Jos haluat lisätietoa, tai vaikka demon, niin ota meihin rohkeasti yhteyttä!

 

Antti Matikainen

antti.matikainen@infobuild.fi

+358 40 6607940

Kyllä, haluan datastani kaiken irti.

Ottakaa minuun yhteyttä