Eikö olisikin mahtavaa, jos kaikki organisaatiosi työntekijät saisivat helposti ja oman työnsä ohella ajantasaista tietoa siitä, mitä talon sisäisissä prosesseissa tosiasiassa tapahtuu, ja jos he voisivat reagoida muutoksiin ja poikkeustilanteisiin välittömästi? Se parantaa merkittävästi työn tuottavuutta, lisää toimitusketjun tehokkuutta, tehostaa myyntiprosesseja ja parantaa asiakaskokemusta – vain muutamia hyötyjä mainitaksemme.

Embedded BI & Analytics -ratkaisut auttavat saamaan täyden hyödyn organisaation tietopääomasta ja eri lähdejärjestelmistä. BI- ja analytiikkatoimintojen ja -näkymien upottaminen suoraan jokapäiväisessä työssä käytettyihin sovelluksiin tekee sovellusten käyttämisestä palkitsevampaa, tuo luotettavaa tietoa suoraan käyttäjille ja auttaa heitä reagoimaan asioihin heti tuoreeltaan, ilman viiveitä.

Työntekijöiden on helpompi tarttua toimeen ja tehdä työhönsä liittyviä päätöksiä, kun tietoa ei enää tarvitse etsimällä etsiä eri lähteistä, sovelluksista ja tietokannoista, vaan se tulee nopeasti ja oikeassa muodossa suoraan jatkuvasti muutenkin käytetyille ruuduille. Päätöksentekoprosessi helpottuu tai automatisoituu, kun toimenpiteitä vaativa tieto on valmiiksi integroitu sovelluksiin, järjestelmiin ja liiketoimintaprosesseihin.

Skaalautuva WebFOCUS -alusta

Pitkäaikaisen päämiehemme Information Buildersin helposti skaalautuvan WebFOCUS BI- ja analytiikka-alustan avulla organisaatiosi voi tuoda liiketoiminnan kannalta olennaista raportointitietoa ja analytiikkaa entistä useamman työntekijän käyttöön, ei ainoastaan johtoportaalle.

Koska ratkaisu on saumattomasti upotettu henkilöstön tavallisesti käyttämiin sovelluksiin, he eivät käytännössä välttämättä edes tiedä käyttävänsä erillistä raportointi- ja analytiikkatyökalua. Kun työntekijät pääsevät vaivattomasti katsomaan selkeitä ja visuaalisesti havainnollisia raportteja ja voivat oma-aloitteisesti analysoida oman vastuualueensa kannalta tärkeää dataa sekä eri tekijöiden vaikutusta muihin prosesseihin, heidän ymmärryksensä kokonaiskuvasta kasvaa, työ muuttuu mielekkäämmäksi ja tehokkkaammaksi.

Sovelluksiin upotettuja BI- ja analytiikkapalveluita voi tarjota myös kumppaneille ja asiakkaille. WebFOCUSin avulla verkkopalveluissa ja verkkokaupassa voi erottua kilpailijoista tarjoamalla asiakkaille verkkosovellukseen upotettua ilmaista tai maksullista lisätietoa heidän käyttämistään palveluista tai tilaamistaan tuotteista. Se tuo verkossa asioiville käyttäjille lisäarvoa, lisää asiakastyytyväisyyttä ja parantaa asiakaskokemusta.

Järjestämme aiheesta aamiaisseminaarin 16.11.2017 Dipolissa. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen linkin takaa.

Nähdään Dipolissa,

Juhana Niku-Paavola
toimitusjohtaja, InfoBuild Oy

 

 

Kyllä, haluan datastani kaiken irti.

Ottakaa minuun yhteyttä