LVI-Dahlin raportointi putkeen

WebFOCUS tehostaa toimintaa LVI-Dahl Oy:ssä, kun yhteneväinen raportointi kattaa koko organisaation myynnistä taloushallintoon ja ostosta asiakkaisiin. Järjestelmästä saadaan  rajaton määrä erilaisia raportteja sen mukaan, kuka tietoa tarvitsee ja millaisessa muodossa se halutaan saada.

– Vanhasta järjestelmästä tuotettiin muutama raportti, jonka pohjalta tarvitsijat muokkasivat omat versionsa lisäämällä niihin tietoja mm. excelistä. Tämä aiheutti tietojen  ristiriitaisuutta, LVI-Dahl:n IT-yhteyshenkilö Kirsi Granqvist kertoo.

– Lähdimme nykyaikaistamaan ja järkeistämään raportointia, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia. Meillä oli samalla tarve luoda kattava ja selkeä järjestelmä johdon raportointiin. Halusimme myös asiakasrajapintaan yhteneväisen käytännön, sanoo IT-päällikkö Jukka Silander.

Huomattavaa ajansäästöä

Uusi järjestelmä on ollut käytössä vasta kolme kuukautta, mutta jo nyt erilaisia raporttipohjia on valmiina 54. Raporttien tekemiseen meni ennen noin puoli tuntia raporttia kohden. Kolmen kuukauden aikana on tehty 4404 raporttia, eli näiden tekemiseen vanhalla systeemillä olisi mennyt 14 henkilötyökuukautta.

WebFOCUS mahdollistaa asioita, joita ennen olisi ollut todella hankala tehdä, Kirsi Granqvist jatkaa.

– Raportteja tekee 100-150 henkilöä ja kun käytettävä aika putoaa 10-30 minuutista yhteen minuuttiin, on säästö huomattava, Jukka Silander sanoo. Tietoja ylläpidetään pääjärjestelmässä, josta WebFOCUS kerää ne sekä raportoi myynnin, oston,  taloushallinnon, johdon ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kun kaikki tarvittava tieto löytyy samanlaisena yhdestä paikasta, se helpottaa päätöksentekoa. Lisäksi järjestelmä vähentää huomattavasti päällekkäistä ja manuaalista työtä.

”Hieno systeemi”

Myös osto on erittäin tyytyväinen uusiin raportteihin.

– Aiemmin tulevien putkierien seuranta tehtiin tuote tuotteelta ja tiedot syötettiin manuaalisesti. Nykyisin WebFOCUS antaa tiedot sekä toimittajittain että eräkohtaisesti, ostaja Anu Streng sanoo.

– Nyt minulla on aikaa oikeisiin töihin, kuten toimittajien vertailuun ja kilpailuttamiseen. Kun pystymme helposti  seuraamaan toimittajien historiaa, kykymme reagoida paranee ja voimme helpommin tehdä päätöksiä mitä kannattaa ostaa ja mistä. Tämä on työkalu, josta en tule luopumaan, Anu  Streng jatkaa.

– Me olemme vasta alussa, mutta tästä tulee todella iso ja hieno systeemi, Kirsi Granqvist lisää.

Innostunut vastaanotto

– Raportointi oli meillä iso ongelma, sillä siihen ei ollut sopivaa järjestelmää. Kun näimme miten muut asiakkaat käyttävät WebFOCUSta huomasimme, että InfoBuild ei tarjoa ratkaisua  vain tähän hetkeen vaan se tähtää myös tulevaisuuteen. Jatkossa voimme itsekin kehittää järjestelmää, kertoo myyntipäällikkö Markku Laitio.

– Meillä oli harkinnassa muutama  vaihtoehto. Meillä oli WebFOCUS koekäytössä ja se vaikutti luotettavimmalta ja pitkäikäisimmältä. Haimme pitkäaikaista ratkaisua, jotta asiaa ei tarvitsisi miettiä aina muutaman  vuoden välein uudestaan, Jukka Silander sanoo.

– On tärkeää, että asiakkaat saavat raportit siinä muodossa, kuin he haluavat. WebFOCUS luo massasta juuri sellaisen raportin kuin tarvitaan, sanoo Markku Laitio.

– WebFOCUS on äärettömän helppo ohjelma käyttää. Käyttöoikeuksien mukaisesti ihmiset näkevät heille kuuluvat asiat. Meidän ei ole vielä tarvinnut järjestää asiasta koulutusta, tieto intranetissä on riittänyt, Kirsi Granqvist kuvailee.

– Olemme saaneet pelkkää posiivista palautetta, ihmiset ovat todella innostuneita. Kommentit ovat olleet: hyvä väline, helppo oppia ja saamme nopeasti näyttävää tavaraa aikaiseksi. Erityisesti taloushallinto näkee ohjelmiston hyvänä, sillä nyt he saavat helposti juuri oikeanlaisia raportteja, Kirsi Granqvist jatkaa.

– Yhteistyö InfoBuildin kanssa on ollut erittäin helppoa ja heillä on loistavia tekijöitä. Jatkossa pystymme hoitamaan päivityksen ja uusien raporttipohjien tekemisen itse, sanoo Kirsi Granqvist.

Lisää tehokkuutta myyntiin

– Meillä asiakkaat on jaettu luokkiin eli vertaisryhmiin. WebFOCUS tulee tarkentamaan tietyn kokoisen yrityksen ostokäyttäytymisen analysointia. Tässä on myyjille hyvä tuki, sillä he voivat kysyä asiakkaalta miksi et käytä näitä, kun muut vastaavanlaiset yritykset käyttävät. Toisaalta jos tuote on vanhentunut tai sen tarve on loppunut, saamme siitä nopeammin tiedon. Tieto, mitkä tuotteet liikkuvat, helpottaa päätöksen tekemistä vaihtoehtoisista tuotteista, Markku Laitio sanoo.

WebFOCUS on säästänyt minulta, sihteeriltä ja IT-osastolta aikaa, kun  myyjät päivittävät ja tulostavat itse raportit. Toisaalta kun myyjä lähtee asiakaskäynnille, hänen on helppo ottaa asiakkaan taustatiedot ja ostohistoria mukaan. Ennen tämä ei ollut  mahdollista, kertoo Markku Laitio.

Laaja valikoima lähellä asiakasta: Dahl-konserni on Pohjoismaiden suurin LVI-tuotteita, kunnallistekniikkaa ja teollisuuden putkituotteita myyvä  tukkuliike.

 

Dahlilla on johtava asema Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Puolan markkinoilla. Koko Dahl-konsernin yhteisenä liikeideana on olla kustannustehokkain ja kokonaisedullisin  vaihtoehto jokaiselle asiakkaalle ja tavarantoimittajalle. Tavoitteena on markkinoiden paras palvelutaso, luotettavuus ja osaaminen. Suomessa LVI-Dahl Oy on toiminut vuodesta 1995.  Tänä aikana se on noussut yhdeksi alan johtavista tukkuliikkeistä. Vankan pohjoismaisen taustan omaava LVI-Dahl Oy toimii  suomalaisena LVI-tukkuliikkeenä 24 paikkakunnalla.

WebFOCUSilla saadaan kerralla koko 18.000 tuotteen ja 400 alennusryhmän valikoima esille. Järjestelmä tulee käytöön kaikkiin Suomen toimipisteisiin.

InfoBuild Oy

Haluatko olla firmasi sankari?

Ota selvää kuinka paljon kilpailuetua Business Intelligence voi antaa yrityksellesi.

Kyllä, haluan datastani kaiken irti.

Ottakaa minuun yhteyttä