Kirkkohallitus yhtenäistää raportointia WebFOCUSilla

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus halusi tehostaa jäsentietojärjestelmänsä raportointia ja tilastointia. Sovellukseksi valittiin WebFOCUS. Yhteistyö InfoBuildin kanssa aloitettiin vuonna 2009.

Raportointiratkaisun valinnassa monipuolisuus oli valttia. ”Halusimme löytää valmiin ratkaisun, joka taipuu moneen tarkoitukseen”, kertoo Kirkkohallituksen vt. tietohallintojohtaja Jukka Tamminen.

Kirkkohallituksella ei ollut aikaisempaa kokemusta WebFOCUSista, mutta projektin edetessä sovellus on osoittanut käytännöllisyytensä. ”Raportoinnin kehittäminen on WebFOCUSin avulla helpompaa kuin aikaisemmin”, muun muassa hankepäällikkönä projektissa toiminut Tamminen sanoo.

Eri tietolähteet yhteen joustavasti ja nopeasti

Tavoitteena oli löytää jäsentietojärjestelmän raportoinnin kehittämiseen sovellus, jonka avulla hajallaan eri lähteissä olleet tiedot voitaisiin yhdistää jouhevasti.

”WebFOCUSin avulla raportointia voidaan kehittää itsenäisesti palvelemaan erilaisia tietotarpeita. Pystymme yhdistämään erilaisia tietolähteitä joustavasti ja nopeasti”, Tamminen toteaa.

Kirkkohallituksessa WebFOCUSilla on tällä hetkellä noin 500 käyttäjää. Tulevaisuudessa käyttäjämäärä tulee lisääntymään. Tammisen mukaan raportointiominaisuudet liitettiin muihin jo käytössä olleisiin sovelluksiin huomaamattomasti.

”Käyttäjät eivät edes tiedä käyttävänsä erillistä raportointiohjelmistoa, mikä palvelee tarkoitustamme hyvin.”

Tulevaisuuden painopiste toiminnan suunnittelussa

Kirkkohallituksessa ollaan oltu tyytyväisiä InfoBuildin tarjoamaan raportointiratkaisuun.
”WebFOCUS istuu valtakunnalliseen toimintaamme hyvin”, sanoo Tamminen.

Tammisen mukaan WebFOCUSin monipuolisia raportointiominaisuuksia tullaan hyödyntämään jatkossa yhä laajemmin.

”Tulevaisuudessa WebFOCUSia hyödynnetään entistä enemmän toiminnan suunnittelussa. Pyrimme hyödyntämään tehtyjä hankintoja tehokkaasti, joten on mahdollista, että sovelluksen käyttöaluetta laajennetaan tulevaisuudessa”, Tamminen toteaa.

Kyllä, haluan datastani kaiken irti.

Ottakaa minuun yhteyttä