Kela kehittää tulosohjausprosessin raportointia johdon raportointijärjestelmällä

Kelassa on valittu johtamisjärjestelmäksi tulosjohtaminen, jota on syvennetty laatunäkökulmalla. Teemme vuosittain Kela-tasolla ja kaikissa tulosyksikössä tulossopimukset, joiden toteutumista seurataan tulosraporteissa puolivuosittain ja vuosittain.

Aikaisemmin jokainen tulosyksikkö on toimittanut tulosohjaukseen liittyvät asiakirjat eri tavoin erilaisissa muodoissa yksikköön, joka on manuaalisesti laatinut niistä koosteen johdon käyttöön. Kooste on kopioitu ja lähetetty tämän jälkeen taas yksiköiden hyödynnettäväksi. Tämä on vaatinut erilaisten asiakirjojen ylläpitoa ja tämä prosessi on ollut hidas ja työläs toteuttaa. Johdon raportointijärjestelmän avulla olemme voineet kehittää tulosohjausprosessin raportointia ja seurantaa koko organisaatiossa.

Suurimmat hyödyt on saavutettu yhdenmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisääntymisessä, sekä asiakirjahallintaprosessin keventymisessä ja reaaliaikaistumisessa.

Järjestelmän avulla huomio voidaan kiinnittää tulosyksiköiden ajantasaiseen tilanteeseen ja kehittämisen tarpeisiin yhden työpöydän periaatetta noudattaen. Hajallaan oleva tieto kerätään järjestelmän keskitettyyn tietovarastoon, josta jokainen yksikkö saa ohjelmallisesti tulostusvalmiit raportit käyttöönsä. Selkeät, yhdenmukaiset värigrafiikkanäytöt ja visuaalinen ilme helpottavat myös asioiden havainnointia. Tulosten ja raporttien seuraaminen on mahdollista jokaiselle toimihenkilölle, mikä on lisännyt tulosohjausprosessin läpinäkyvyyttä, avoimuutta sekä yhdenmukaisuutta.

Osastopäällikkö Esko Karjala, Kansaneläkelaitos

Kyllä, haluan datastani kaiken irti.

Ottakaa minuun yhteyttä